Bisschoppen: nemen hun verantwoordelijkheid serieus

Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer Lees verder

Hoe gaan wij om met corona in onze parochie

In verband met aangescherpte maatregelen zijn de kerken gesloten. Voor begrafenissen en bruiloften geldt een uitzondering.

Half maart waren we nog onderweg met onze Pelgrimstocht. Tijdens het afsluitend gebed hebben we een paar keer gebeden voor de onrust die in de wereld aan het ontstaan was. Niemand had kunnen bevroeden dat we al een week niet meer wandelen in de Pelgrimstocht, de weekendvieringen zijn afgelast en de Nederlandse Bisschoppen hebben aangekondigd dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast.

Onrust en onzekerheid
Het is een hele onrustige tijd geworden, vol van onzekerheid en het houvast is moeilijk te vinden. Ook omdat de gebeurtenissen zich in rap tempo opvolgen. Maatregelen Lees verder

Passion 2020

Afgelast wegens corona maatregelen

Op 4 en 5 april a.s. zullen er in de Martinuskerk in Noorden 3 uitvoeringen zijn van de Passion. Noorden zal deze dagen een dorp van wereldformaat zijn, waarin, tijdens de uitvoeringen van de Passion, de laatste uren van het leven van Jezus Christus zal worden verteld in woord, spel en beeld. Het Heilige vereent tot wereldgoede muziek van Hollandse bodem. Van Marco Borsato tot Bluf en van Claudia de Breij tot Guus Meeuwis. Gezongen door “Waimbaji” het koor van de Martinuskerk van Noorden met

Lees verder

Pelgrimstocht van Pastor Huub Spaan

Afgezegd wegens corona maatregelen

In de Veertigdagentijd mogen we aansluiten bij het thema van de Vastenaktie: “Mijn vasten is……”. Alweer voor de achtste keer vult pastor Huub dit in met: “Mijn vasten is een half uur per dag op pelgrimstocht”.

Inmiddels is het dus al heel vertrouwd elke dag in de vastentijd gaat hij onderweg om een half uur te pelgrimeren. Een heel eigentijdse invulling van de vastentijd. En iedereen wordt van harte uitgenodigd om Lees verder