Corona maatregelen van 17 oktober

Op vrijdag 9 oktober hebben de bisschoppen de parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). Op dinsdag 13 oktober kondigde het kabinet in een persconferentie strengere coronamaatregelen aan. Naar aanleiding daarvan zijn er in de parochies vragen gerezen. Deze zijn verzameld en worden in het hierbij te downloaden overzicht beantwoord.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ (d.d. 10 juli 2020) blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

  • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
  • Samenzang is niet toegestaan

Bij het overzicht met veel gestelde vragen staat het antwoord van de overheid en Bisdom betreffende het aantal bezoekers bij een uitvaart. Voor onze parochie is daarom besloten om het aantal bezoekers zoals voorgesteld per uitvaart toe te staan in de kerk, voor zover dit mogelijk is met in achtneming van afstand houden en de opgelegde maatregelen. Dat betekent dat in Oudewater 100, in Woerden 100, in Kamerik 65 en in de Meije 60 personen bij een uitvaart aanwezig mogen zijn.

Extra vieringen met Allerzielen

De eerder geplande Allerzielenvieringen voor Woerden en Kamerik zijn vol. Er is een extra viering ingepland voor zowel Woerden als Kamerik. Deze viering zal zijn op zondag 1 november om 14:00 uur.

  • Voor Kamerik kunt u zich aanmelden via Fien van Beek: 06-28 36 68 46.
  • Voor Woerden kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van Woerden: 0348 – 412 817.

Jaarthema 2020 – 2022

In september 2020 opende het werkjaar van onze parochie Pax Christi, een andere opening dan die u normaal gesproken gewend was. Door de beperkende coronamaatregelen van de overheid en de instructies van het bisdom helaas geen gezamenlijk viering maar op iedere locatie een aparte viering ter gelegenheid van de opening het werkjaar. Maar gelukkig konden we vieren!!! Het jaarthema voor de Lees verder

Brief van 9 oktober van de bisschoppen

Omwille van de tweede Covid-19 golf
zijn aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal Lees verder

Corona maatregelen van 9 oktober

Vrijdagnacht, een paar minuten voor twaalf, kwam eindelijk het bericht van de Nederlandse Bisschoppen na het overleg met Minister Grapperhaus. Teleurstellend, ja, maar tegelijk ook begrip. Nederland verkeert net als de rest van de wereld in een pandemie. Alleen als we allemaal ons steentje bijdragen, alleen als we samen onze schouders er onder zetten kunnen we deze moeilijke tijd overwinnen. Net als ieder ander en net als elke andere sector in de samenleving zouden we graag weer terug willen naar de tijden van voor februari van dit jaar, maar zolang het virus niet onder Lees verder