Informatie- en oriëntatiedag om priester of diaken te worden

Het bisdom Rotterdam organiseert een informatie- en Oriëntatiedag voor jonge R.K. mannen die er over nadenken om priester of diaken te worden. Vanuit het Centrum Vronesteyn biedt het bisdom de mogelijkheid tot het volgen van een door de Kerk erkende theologiestudie en een uitgebreid vormingsprogramma voor hen die priester willen worden. Een jongeman die in uw midden examen doet en wil weten wat er aan studie en vorming mogelijk en nodig is om priester te worden, is van harte welkom op zondag 15 maart 2020 van 14.00 uur tot 17.00 uur op Vronesteyn te Voorburg.

Ook bestaat de mogelijkheid om diaken te worden, Lees verder

(Pre) Marriage Course – over de betekenis van het huwelijk

Vanaf 17 januari, 24 januari en 28 februari worden er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom twee Marriage Courses en een Pre Marriage Course georganiseerd, en wel in Leidschenveen, Alphen en in Rotterdam.

De cursussen zijn bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn Lees verder

Vorming en toerusting 2019 2020

Op deze pagina vindt u het programma Vorming en Toerusting 2019-2020 van de parochie Pax Christi. Vorming en Toerusting zijn activiteiten die te maken hebben met leren geloven en leren leven in het voetspoor van Jezus van Nazareth. De Bijbel, onze Traditie, het leergezag van de Kerk en het leven zelf staan hierbij centraal. Leven waarin we samen, of juist individueel, op zoek zijn naar de zin en betekenis ervan. Hoe kunnen we de aanwezigheid van God ervaren? Dit boekje is thematisch opgebouwd en ingedeeld in de hoofstukken “Vieren, Leren en Dienen”, kernactiviteiten van onze parochie. Daarnaast zijn er nog een aantal andere activiteiten, die zijn Lees verder

Jongerenbedevaart naar Rome

De jongerenbedevaart wordt georganiseerd na de bisschoppensynode over ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’

De Nederlandse bisschoppen organiseren in het voorjaar 2020 een jongerenbedevaart naar Rome. Via de bisdommen wordt hierover een brief gestuurd aan de pastorale teams van parochies. De teams wordt gevraagd om na te denken over de mogelijkheden om deze reis onder de aandacht te brengen van Lees verder