Najaarsconcert Cantorij in de kathedraal van het bisdom Rotterdam

Op zaterdagavond 28 oktober a.s. verzorgt de Laurentius en Elisabeth Cantorij van het Bisdom Rotterdam een najaarsconcert in de kathedrale kerk HH. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 305, Rotterdam.

Op het afwisselende programma staan werken van onder meer Gabriël Fauré, W. Andriessen, Henry Lees verder

Pelgrims naar Assisi

55 parochianen zijn vertrokken naar Assisi. Om een beetje mee te genieten van deze reis en op deze manier met elkaar verbonden te zijn, kunt u de reis volgen op de facebook pagina van de parochie Pax Christi en op de site van de VNB, www.VNB.nl

Het evangelie volgens Johannes

Het evangelie van Johannes neemt een unieke plaats in onder de evangeliën. Die van Mattheus, Marcus en Lucas hebben veel gemeenschappelijk. Maar dat van Johannes heeft een heel andere stijl, een geheel eigen karakter en veel stof die niet in de andere evangelies wordt behandeld. Pastor Thijs van Zaal zal samen met geïnteresseerden maandelijks een passage uit dit intrigerende evangelie lezen en in gesprek gaan over wat de tekst ons wil/kan zeggen. De eerste avond zal worden gehouden op woensdag 11 oktober om 20.00 uur in de pastorie van Woerden. In overleg met de deelnemers zal een planning worden gemaakt voor de volgende avonden.

Programma Vorming en Toerusting 2017-2018

Janneke Stam biedt het nieuwe programma Vorming en Toerusting aangeboden aan de vier geloofsgemeenschappen aan. Ze deed dat in de openingsviering van het nieuwe jaar. In het programma staan diverse activiteiten van de parochie in het komende jaar. Het boekje verwijst ook naar diverse pagina’s van deze website en van Lees verder

Zin in film – najaar 2017

film3Zin in een goede film?

Geïnteresseerd hoe mensen –waar en hoe dan ook –  ‘zin’ proberen te geven aan hun bestaan? In ‘ZIN IN FILM’ worden films met artistieke en spirituele diepgang vertoond. 

De cyclus heet “Zin in Film”, want deze bijzondere films laten je kijken naar het leven en zetten je aan tot Lees verder