Kindje Wiegen in Woerden

Eerste kerstdag wordt in de Bonaventurakerk in Woerden het levend Kerstspel “Kindje Wiegen” opgevoerd. Aanvang 14:30.

Iedereen is hierbij welkom, maar het is speciaal gericht op kinderen. Door een verteller wordt het kerstverhaal verteld en tegelijkertijd nagespeeld door kinderen en een aantal volwassenen. Ook dit jaar zijn er herders die levende dieren meenemen naar de stal. Het verhaal wordt afgewisseld met bekende kerstliedjes samen gezongen met het kinderkoor Bonakidz.

Volkskerstzang Woerden

Op zondag 16 december wordt in de Bonaventurakerk de Volkskerstzang ‘Komt allen te samen’ gehouden. Voor de 53e keer zal deze Volkskerstzang weer klinken. De zang wordt begeleid door Harmonie De Vriendschap o.l.v. Jan van Dam. Een unieke voorbereiding op de komende kerstdagen, om samen te zingen en te luisteren.

  • Opening / Sluiting: Dominee M. Diepenbroek
  • Kerstevangelie: Wethouder Tymon de Weger
  • Meditatie: Pastor Janneke Stam.

De samenkomst begint om 16:00 uur.

A Ceremony of Lessons and Carols

Op zondag 16 december ’s middags om 16.00 uur vindt er in Kamerik een uitvoering plaats van “A Ceremony of Lessons and Carols”. Dit is een traditionele kerstviering zoals die in de Anglicaanse kerk gehouden wordt.

Bekende en onbekende kerstliederen worden afgewisseld met lezingen die betrekking hebben op het kerstgebeuren. Het kamerkoor Pro Voce met gastzangers staat onder leiding van Ab Kraaypoel, dirigent en Arie Hardijzer, organist. De entree is gratis, er is wel een collecte waarvan de opbrengst voor de kerk is. Na afloop is er koffie, thee of Glühwein.

Angelus-gebed in de Advent

Oude gewoonten herleven op vrijdag tijdens de adventsperiode in Woerden. In de komende adventsperiode staan we in onze parochie nadrukkelijk stil bij het Angelus. Het Angelus (voluit ’Angelus Domini’ – in het Nederlands: ‘De Engel des Heren’) is een  gebed waarin we stilstaan bij het mysterie van de menswording van God. Kom binnen, schuif aan, eet mee en bid samen het Lees verder

Kerstvieringen in Woerden

Voor de kerstavondvieringen in Woerden op 24 december om 18.00 uur, 20.00 uur en 22.00 uur worden toegangskaarten verkocht. De prijs voor een toegangskaartje is € 1,00. Voor al deze vieringen zijn nog kaarten te koop bij het secretariaat aan de Rijnstraat.
Openingstijden dinsdag, woensdag en vrijdag
9.00 – 12.00 uur