Heilige Communie met Kerstmis thuis ontvangen

Ook door het jaar heen is het mogelijk, wanneer u niet naar de kerk kunt komen, om de H. Communie thuis te ontvangen. Maar zeker met de feestdagen in aantocht en het feest van Kerstmis, dat we in verbondenheid mogen vieren, maken we u er graag op attent dat in alle geloofsgemeenschappen er vrijwilligers zijn die de H. Communie thuisbrengen. Het uitreiken van de communie is een kleine huisplechtigheid.
Ook uw huisgenoten of gasten kunnen desgewenst van deze dienst gebruikmaken. Maakt u dat dan van te voren bekend. Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden. We vragen of u zelf wilt zorgdragen voor een kruisje en een paar waxinelichtjes of kaarsen. De brenger van de Communie neemt een gebedenboekje mee. Juist met het naderen van het feest van Kerst kunt u de H. Communie thuis krijgen. U kunt hiertoe contact opnemen met het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap of met het
algemene secretariaat: 0348-203 012 (dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur bereikbaar).

Terugkomviering voor alle dopelingen

Inmiddels is het traditie geworden dat we rond het feest van de Opdracht van de Heer, dat ook Marialichtmis wordt genoemd, onze terugkomviering voor de dopelingen houden. Dit jaar wordt dat gevierd op zondag 4 februari om 14.00 uur in de St. Franciscuskerk in Oudewater. In een korte viering met als thema: ‘ Kinderen van God’ willen we kort terugblikken op de doop en wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht. Niet alleen zijn in deze viering de ouders met hun kinderen genodigd, maar van harte verwelkomen we ook de peters en de meters, de opa’s en de oma’s en alle andere belangstellenden. Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De doopsymbolen die in de geloofsgemeenschappen zijn gemaakt worden dan aan u
meegegeven naar huis. Voor de organisatie zou het fijn zijn als u zich even wilt opgeven bij het algemeen secretariaat (secr@parochiepaxchristi.nl) of telefoonnr. 0348-203 012.

Lieverlede 2018 – Bezinning op je levensweg

Onder deze naam biedt de Franciscaanse Beweging een bezinningsperiode aan van vijf weekenden, verspreid over een half jaar, voor mensen die pas op de plaats willen maken om hun levensweg te overzien en bewust naar de toekomst willen kijken. Wat is er in je leven gebeurd, waar sta je nu en waar ligt je verlangen, waar wil je naartoe? Door middel van de thema’s staan we stil bij belangrijke en sturende momenten. De bezinning op je leven verbinden we met onze zoektocht naar God.

Elk weekend is een aanzet om wat je ontdekt en ervaren (lees verder)

Brood en Rozen prijs voor Vamos

We zijn in de prijzen gevallen………………….
Op 11 november, de feestdag van Sint Maarten, heeft het bisdom Rotterdam voor de zesde keer de diaconieprijs Brood en Rozen uitgereikt. Met deze prijs wil het bisdom diaconale activiteiten zichtbaar maken voor een breder publiek en de inzet van diaconale vrijwilligers erkenning geven.

De prijs kent drie categorieën: 1. diaconie dichtbij, 2. missie, ontwikkeling en vrede (diaconie ver weg) en 3. een bijzonder thema. Dit jaar was voor het Lees verder

Adventkaarsen

Via de MOV-werkgroepen kunt u ook dit jaar weer een mooie adventskaars kopen. De kaars heeft een lengte van 30 cm met erop de cijfers 1 t/m 24 en als laatste een kerstkribbe. De kaars wordt verkocht voor EUR 3,50. De winst die met de verkoop gemaakt wordt, gaat geheel naar het Adventsproject in Congo. U kunt de kaarsen tegen contante betaling kopen na afloop van de zaterdag/zondagviering van 18/19 en 26 november achter in elke kerk van onze parochie Pax Christi. Vorig jaar hebben we meer dan 300 kaarsen verkocht. We hopen dat u dit jaar ook enthousiast koopt.