Uit het infoblad Kamerik

Woensdag 11 december om 19.30 uur: Kerstbijeenkomst in ”De Cope”.
Het bewonerscomité van ”De Cope” organiseert op woensdagavond 11 december a.s. weer een kerstviering. Deze kerstviering wordt opgeluisterd door muziekvereniging  ”Nieuw Leven”. De avond wordt gevuld door muziek van ”Nieuw Leven” en samenzang van bekende Kerstliederen. Deze muzikale kerstviering wordt gegeven in het atrium van ”De Cope” welk in kerstsfeer is gebracht.

Het bewonerscomité nodigt u uit om deze kerstviering met de bewoners van ”De Cope” en de ”Berkenhof” mee te maken. Entree is gratis.

Het programma van de avond:
19.30 uur inloop  koffie/thee/chocomel.
20.00 uur aanvang van de kerstviering door muziekvereniging  ”Nieuw Leven” en samenzang.
20.45 uur pauze; gelegenheid voor een kopje chocolademelk of glaasje glühwein
21.15 uur  2e deel  van de kerstviering
22.00 uur einde kerstviering.

Tip: Het atrium van De Cope is maar weinig verwarmd. Pas u kleding daar op aan!

Zondag 15 december om 9.30 uur: kerstknutselen
We gaan weer kerst-knutselen zodat we de kerk op kerstavond mooi kunnen versieren. We knutselen op zondag 15 december om 9:30 uur tijdens de viering. We verzamelen in de kerk. Geef je op bij: Mieke Hoogendoorn (per mail mieke.hoogendoorn@gmail.com) of bij Mariëlle Stolwijk (per mail: mariellestolwijk@hetnet.nl). Gezellig als jullie erbij zijn!

16 december: 19:30 uur Kerstsamenzang
De kerstsamenzang Kamerik is op maandag 16 december in de R.K. Kerk aan de Kanis en steunt Daniël Baldé uit Kamerik in zijn deelname aan de Muskathlon in Indonesië ten bate van Compassion. Maandagavond 16 december is de jaarlijkse kerstsamenzang in Kamerik. De drie Kamerikse koren, Muziekvereniging “Nieuw leven” en kinderkoor “de Lenteklokjes” verlenen hun medewerking. De kerstsamenzang vindt plaats in de R.K. Kerk aan de Kanis en begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Net zoals de afgelopen jaren staat dit jaar opnieuw een project of organisatie uit de nabije omgeving centraal:

  • Muskathlon – Indonesië; Ik ren voor Compassion (“Starting a wave of justice”)

Door mee te doen aan de Muskathlon wil ik een verschil maken in het leven van kinderen in armoede. Kinderen die geen hoop voor de toekomst hebben, geen (zelf)vertrouwen, geen perspectief, voor wie elke dag weer overleven is. Kinderen die voor 60 euro verkocht worden omdat er geen alternatief is. Voor die kinderen wil ik graag een jaar lang fondsen werven en trainen om in de hitte van Indonesië een marathon te lopen. Mijn doel is om 10.000 euro op te halen zodat de levens van 10 kinderen (en daarmee hun gezinnen) verandert in een leven met hoop voor de toekomst, omdat ze voedsel, scholing, medische zorg, sociaal emotionele vaardigheden en bovenal liefde ontvangen in het Compassion project. Wilt u ook meehelpen om het leven van deze kinderen te veranderen?
https://www.muskathlon.com/nl-cx/deelnemers/2689/danil-bald.html

Dinsdag 24 december
18.00 uur KINDERKERSTVIERING – KERSTSPEL

  • Gezinsviering
  • Voorganger: Werkgroep gezinsviering
  • Koor: Kinderkerstkoor

In deze gezinsviering gaan we luisteren en kijken naar het kerstverhaal. De aanvangstijd van de viering is 18:00 uur (DUS niet 18:30 uur)

Kopij voor het infoblad kunt inleveren bij: Mieke Hoogendoorn, De Deel 31, of mailen naar: mieke.hoogendoorn@gmail.com

Parochiële Charitas Instelling (PCI)

Aan alles komt een eind, zo ook aan de mooie zomer(vakantie). De PCI heeft ook weer zijn eerste vergadering gehad, met een “droevig” agendapunt: afscheid van twee PCI-leden.

  • Joke van Leeuwen-Looman nam na maar liefst 12 jaar afscheid van de PCI. Al die jaren heeft zij het penningmeesterschap verzorgd. Ook was Joke nauw betrokken bij de fusie besprekingen van de 4 PCI-en van onze parochie
  • Wim Zuijdervliet heeft vanaf 2010 in de PCI gezeten. Ook heeft hij vele vergaderingen bijgewoond van de Raad van Kerken.

Joke en Wim, hartelijk dank voor jullie jarenlange trouwe inzet! (en Joke ook voor alle bakjes koffie). De PCI bestaat nu uit Rita van der Wal, Trees Rutgers, Rianne van de Geer, Gerard de Rijk en Theo van Schaik.