Uit het infoblad Kamerik

Actie Kerkbalans H. Hippolytus
Nog even dan is het zover, dan gaat Actie Kerkbalans weer van start! Om de actieperiode feestelijk in te luiden worden er in het weekend van vrijdag 17 tot en met zondag 19 januari door het hele land Startmaaltijden georganiseerd. Ook onze kerk doet mee!

Kerk zijn we samen. Hoe vier je dat beter dan met een informeel samenzijn? Na de kerkdienst zoeken we samen de verbinding. Dit is hét moment om samen kerk te zijn en het belang van Actie kerkbalans te onderstrepen. De kerkdienst is zondag 19 januari om 11.00 uur en erna is er in het parochiecentrum koffie met een broodje voor alle parochianen.

U drinkt en eet toch ook gezellig mee? U bent van harte welkom!

In de periode tussen 20 januari 2020 en medio februari zullen de wijkcontactpersonen weer bij u langskomen met de envelop Kerkbalans. In deze envelop zit een folder, een intekenformulier en een antwoordenvelop. Uw wijkcontactpersoon komt de antwoordenvelop weer ophalen waar u het intekenformulier in kunt doen. Indien het niet lukt om de antwoordformulier af te geven aan uw wijkcontactpersoon dan kunt u de antwoordenvelop inleveren bij Joke van Leeuwen. Wij hopen dat u dit jaar wederom weer gul zult geven en danken u bij voorbaat hiervoor. Het zal u duidelijk zijn dat de H. Hippolytus niet kan blijven bestaan zonder de nodige financiële middelen.

Kopij voor het infoblad kunt inleveren bij: Mieke Hoogendoorn, De Deel 31, of mailen naar: mieke.hoogendoorn@gmail.com

Parochiële Charitas Instelling (PCI)

Aan alles komt een eind, zo ook aan de mooie zomer(vakantie). De PCI heeft ook weer zijn eerste vergadering gehad, met een “droevig” agendapunt: afscheid van twee PCI-leden.

  • Joke van Leeuwen-Looman nam na maar liefst 12 jaar afscheid van de PCI. Al die jaren heeft zij het penningmeesterschap verzorgd. Ook was Joke nauw betrokken bij de fusie besprekingen van de 4 PCI-en van onze parochie
  • Wim Zuijdervliet heeft vanaf 2010 in de PCI gezeten. Ook heeft hij vele vergaderingen bijgewoond van de Raad van Kerken.

Joke en Wim, hartelijk dank voor jullie jarenlange trouwe inzet! (en Joke ook voor alle bakjes koffie). De PCI bestaat nu uit Rita van der Wal, Trees Rutgers, Rianne van de Geer, Gerard de Rijk en Theo van Schaik.