Mededelingen Kamerik

Plaatsing monument op de begraafplaats op zondag 16 juni
Het oude kerkhof naast de kerk is prachtig opgeknapt. Toch vonden wij dat er nog iets ontbrak. Dat is een monument voor het stilgeboren kind. Hoewel er op de begraafplaats op het dorp al één staat, is het juist hier dat kinderen begraven liggen in “ongewijde” grond. Kinderen die niet gedoopt mochten worden, die niet geregistreerd mochten worden bij de gemeente. Het oprichten van een herdenkingsplek voor “stilgeboren” kinderen doet recht aan hun bestaan, aan de pijn en  het verdriet van de ouders en familie. Het monument is een schenking van enkele parochianen.

Zondag 16 juni a.s. zal pastor Huub Spaan na de Eucharistieviering van 9.30 uur het monument onthullen en zegenen. U bent allen daarbij van harte uitgenodigd, om bij dit bijzondere moment aanwezig te zijn.

In tegenstelling tot er vermeld staat in het parochieblad is er op 23 juni geen collecte voor Sacramentsdag. Op zondag 16 juni zal de collecte wel voor Stichting Ontmoeting zijn. Deze stichting zet zich in voor vluchtelingen en mensen die eenzaam of kwetsbaar zijn. Annet Zwaneveld van Stichting Ontmoeting komt vertellen over wat zij doen. Wilt u meer betekenen, achterin de kerk liggen folders waarin u kan lezen hierover. Of kijk op: https://www.ontmoeting.org Uw bijdrage voor Stichting Ontmoeting krijgt zeker een goede bestemming.

Kamerik Live Senior
Al een aantal jaar organiseert Kamerik Live een bandjesavond met Kamerikse muzikanten. Van elk verkocht kaartje doneren we een deel aan een lokaal goed doel. Dit jaar willen we heel graag de ouderen van Kamerik in het zonnetje zetten. En wij dachten: ‘Wat is er nu mooier om dit ook in het teken te doen van muziek en samen zijn’. En zo is het idee van Kamerik Live senior ontstaan. Op zaterdag 14 september a.s. van 14.00 tot 18.00 uur vindt, in de grote zaal van de Schulenburch, Kamerik Live senior plaats. Alle ouderen vanaf 65 jaar willen we dan ook van harte uitnodigen. Het belooft een gezellige middag te worden met optredens van Joan Molenaar, Torres en De Vergeten Zangeressen, met liedjes van weleer. Deze middag wordt uiteraard geheel verzorgd door Kamerik Live met een hapje en een drankje. Dus is het geheel gratis.

De organisatie wil graag weten op hoeveel bezoekers ze kan rekenen. U kunt zich aanmelden in het Parochiecentrum. Vanaf 18 juni tot 12 juli a.s. ligt daar een inschrijflijst. Mocht u begeleiding nodig hebben, dan is dat natuurlijk geen probleem. Dit kunt u aangeven bij de aanmelding door de desbetreffende persoon ook te noteren.
Wij hopen op veel aanmeldingen zodat we met elkaar een gezellige middag beleven in ons mooie dorp waar we herinneringen van vroeger ophalen en nieuwe maken.

Hartelijke groet van Kamerik Live,
Jan van den Berg,  Marco van de Geer,  Annemarie van Schie,
Annette Wiltenburg,  Annette van Schie

Wijziging secretariaat
Per 1 februari 2019 nam Hilde-Mieke Gielen het secretariaat van de geloofsgemeenschap H. Hippolytus over van Joke van Leeuwen-Blok. Joke heeft jarenlang het secretariaat bemand door middel: bijhouden van de agenda van de kerk; behandelen van de ingekomen post; coördinatie bij uitvaarten; aanmelding van gebedsintenties; registreren van dopen en nog veel meer. Wij willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet ten behoeve van onze geloofsgemeenschap met betrekking tot het secretariaat. Wij wensen Hilde-Mieke veel succes met haar nieuwe taak.

Het telefoonnummer van het secretariaat wijzigt en
wordt:  0348-402482. Het mailadres blijft: secr.kamerik@parochiepaxchristi.nl

Kopij inleveren
Kopij voor het volgende infoblad inleveren vóór maandag 17 juni voor de periode van 29 juni t/m 12 juli (2 weken) bij: Cock Hoogerwerf, Voorhuis 33, of mailen naar:  cockhoogerwerf@gmail.com