Brief/ mededeling van het pastoraal team

In verband met aangescherpte maatregelen zijn de kerken gesloten

Televisie

De Bisschoppen vragen ons intens dat wij u wijzen op de viering van de Eucharistie op televisie. Deze wordt elke zondag uitgezonden via NPO2 om 10.00 uur. Hierbij wijzen zij expliciet op de waarde van het ontvangen van de geestelijke communie. Met het oude gebed hieronder, of met eigen woorden, kan je je verlangen uitdrukken om te delen in de communie, ook al is dit in deze uitzonderlijke tijd niet fysiek mogelijk. In gemeenschap met velen bidden we daarom met aandrang dat Jezus Christus in ons hart en in ons gezin aanwezig komt, met zijn liefde en kracht.

Mijn Jezus,

ik geloof dat U in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent.

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.

Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,

vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.

Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.

Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.

Amen.

Uit het infoblad Kamerik

Controleer regelmatig op de website welke activiteiten doorgaan.

Jong van Hart
Op 10 april 2020, Goede Vrijdag, gaat Jong van Hart “Ons Passieverhaal” weer
ten uitvoer brengen. Inmiddels alweer voor de 6e keer! Tien jaar geleden ontstond bij Joan Molenaar het idee om n.a.v. de film: Jesus Christ Superstar een eigen passieverhaal te maken voor het koor Jong van Hart. Middels eigen teksten op populaire liedjes van o.a. The Eagles, Greenday, Metallica, De Kast en Bette Middler, afgewisseld met verhalen en gedichten is er een reëel lijdensverhaal van Jezus ontstaan: “Ons Passieverhaal”. Tijdens de viering wordt steeds de vergelijking gemaakt met het heden, zaken die nu actueel zijn.

Het Lijdensverhaal van Jezus is erg in trek de laatste tijd. Overal wordt de Mattheus Passion uitgevoerd. Al maanden wordt in uitverkochte zalen in Nederland de Rockopera Jesus Christ Superstar gespeeld. En elk jaar is op televisie “De Passion” te zien. Daarom nu op 10 april 2020 om 21.00 uur voor iedereen die dit aanspreekt:

  • “Ons Passieverhaal”
  • Plaats: Hippolytus kerk te Kamerik.
  • Tijd: 21.00 uur.
  • Entree: gratis (vrijwillige bijdrage na afloop)

Ziekenzalving
Zaterdag 25 april a.s. om 9.30 uur in De Cope bent  u van harte welkom om samen met andere parochianen het  Sacrament van Bemoediging te ontvangen. Pastor Huub Spaan zal voorgaan in de viering. In deze viering willen we elkaar bemoedigen en bidden om troost en zorg van God, waar mensen ziek zijn, of om een andere reden steun en kracht nodig hebben.

Daarbij gebruiken we de oude rituelen uit de Bijbelse traditie: de handoplegging en de zalving met olie. Ook  in onze tijd kunnen we ons door de handoplegging en de zalving heel intens verbonden voelen met onze hemelse Vader, waardoor we innerlijke kracht ervaren. We spreken ons geloof en vertrouwen uit dat God vooral die mens nabij is, die elke dag ervaart hoe kwetsbaar wij mensen zijn. Wij hopen dat de viering van de Ziekenzalving voor veel mensen in onze geloofsgemeenschap een bemoedigende ervaring zal worden. Iedereen die belangstelling heeft  voor de viering op zaterdag 25 april is van harte welkom, ook als u de Ziekenzalving niet wilt ontvangen.

Na de viering is het ook fijn om nog even samen te zijn met pastor Huub, alle deelnemers, familie, belangstellende en de leden van de Parochie-Contactgroep. Als u de Ziekenzalving wilt ontvangen, geeft u zich dan op vóór 18 april bij : Tine den Blanken, tel: 0348-401508.

Parochie-contactgroep geloofsgemeenschap H.Hippolytus
Het doel is om te proberen, daar waar nodig is, aandacht en zorg te schenken aan parochianen, die dit op prijs stellen. Deze groep zet zich in voor de parochie door bezoek aan:

  • ouderen, die aangegeven hebben, dit op prijs te stellen
  • parochianen, i.v.m. een ziekenhuisopname
  • parochianen, die om andere redenen een bezoek fijn vinden.

Een andere taak is het organiseren van de jaarlijkse gezamenlijke ziekenzalving, dit jaar gepland op zaterdag 25 april in De Cope. Ook wordt er jaarlijks een verjaardagskaart gestuurd aan 70-jarigen en ouder. In 2019 hebben 3 leden om diverse redenen afscheid genomen, te weten: Wil Koot, Riet van Zuilen en Annie Kempen. Helaas en zeer verdrietig hebben wij door overlijden, ook afscheid moeten nemen van Jeanet ’t Hart. Zij hebben alle vier dit werk vele jaren met grote inzet en toewijding gedaan, een zelfs meer dan 30 jaar. Wij, en met ons ook veel parochianen, zijn hen daar heel erg dankbaar voor.

De Parochie-Contactgroep bestaat nu uit: Tine den Blanken, Anneke van ’t Hoofd, Greet Zwetsloot, Ria van der Gun en Tiny de Bruijn, met als voorzitter Fien van Beek. Zijn er parochianen, hetzij uzelf of iemand uit uw omgeving, die een bezoek op prijs stellen, neem dan contact op met Fien van Beek, telefoon 0348-401986. De Parochie-Contactgroep hoopt en wenst dit mooie werk nog vele jaren met elkaar te kunnen blijven doen.

Kopij voor het infoblad kunt inleveren bij: Mieke Hoogendoorn, De Deel 31, of mailen naar: mieke.hoogendoorn@gmail.com