Startsein van de actie Kerkbalans – met video

Zaterdag 16 januari gaf pastor Huub Spaan bij de H. Bonaventurakerk het startsein van de actie Kerkbalans. Met trompetgeschal, een rode loper en het hijsen van de vlag. De actie Kerkbalans draagt bij aan een financieel gezonde geloofsgemeenschap en is nodig voor de algemene kosten en het onderhoud van de H. Bonaventurakerk.

Afgelopen zaterdagmorgen was er voor de Bonaventurakerk een klein opstootje, althans daar leek het even op. De kerkdeuren werden geopend en een rode loper werd Lees verder

Fiscale aftrekbaarheid van uw kerkbijdrage

Uw jaarlijkse schenking aan de Parochie is fiscaal aftrekbaar, dat zal u of degene die uw belastingaangifte doet wel weten. Maar voor deze gift moet u boven een fiscale drempel komen.

Maar weet u, dat uw jaarlijkse Kerkbijdrage, in zijn geheel en zonder drempel fiscaal aftrekbaar is. Alleen u moet zich dan wel voor een periode van vijf jaar voor een vast bedrag binden middels een Onderhandse Akte (overeenkomst) tussen u en uw geloofsgemeenschap van de Parochie Pax Christi.

Uitsluitend ingeval van persoonlijke omstandigheden binnen die 5 jaar, kan de Lees verder