Brief voor de kinderen van Parochie Pax Christi

Download de brief met kleurplaten

Het is een bijzondere tijd, ook in deze komende Goede week.

De kerk is deze Goede Week elke dag open van 15.00 -17.00 uur, voor een momentje voor jezelf, een kaarsje aan te steken of een stil gebed. Helaas geen gezamenlijke bijzondere vieringen deze tijd omdat het belangrijk is om de maatregelen vanwege de Coronavirus goed na te leven zodat we zoveel mogelijk gezond blijven.

Speciale vieringen als palmzondag, met onze optocht met de Palmpasen stok kunnen dus niet doorgaan. Wel is het mogelijk om deze week een palmtakje mee te nemen. Een mooie traditie om thuis het takje ergens op te hangen. Ter herinnering aan het feestelijk binnenhalen van Jezus in de stad.

De Palmpasen stok bracht je bij iemand die een beetje aandacht goed kon gebruiken. Misschien kun je nu met een mooie tekening of een leuke kaart laten zien dat je aan de ander denkt. Je kunt ook (video)bellen, voor het raam gaan zwaaien of bloemen bezorgen. Er is echt nog zo veel mogelijk.

Dan volgt Witte Donderdag, het herdenken van het laatste avondmaal dat Jezus had met zijn vrienden. Naar zijn voorbeeld is er tijdens de kerkdienst ook een moment dat we samen brood en wijn delen. We noemen dat eucharistie. Je hebt daarover gelezen en gehoord toen je je voorbereidde op je Eerste Communie.

De vrijdag noemen we Goede Vrijdag. De dag dat Jezus aan het kruis geslagen werd. Een dag om even bewust stil te staan bij al het lijden in de wereld.

Paaszaterdag, de dag die daarop volgt noemen we Stille Zaterdag en in de nacht van zaterdag naar de zondag vieren we met elkaar het nu volgende verhaal:

Paasmorgen
Op zondag nog vóór het licht van de dag
gaan enkele vrouwen naar het graf.
Het is leeg! Er zit een engel die zegt:
“Zoek hem niet waar je hem had neergelegd!

Jezus leeft! Hij is, echt waar, opgestaan!”
Met dat nieuws zijn de vrouwen teruggegaan.
Ze werden niet zomaar geloofd, die dag,
want niemand had zo’n bericht verwacht.

Een poosje later geloofden ze pas
dat Jezus echt verrezen was,
want steeds meer vrienden vier, zes, tien,
vertelden: ‘Wij hebben Jezus gezien!’

Pasen
Dat is wat wij samen vieren vandaag,
we maken van Pasen een vrolijke dag.
Hij leeft, God laat ons nooit in de steek.
En dáárom is het de Goede Week!

In deze bijzondere tijd hebben we extra aandacht voor elkaar en helpen we elkaar. We staan ook stil bij mensen die in deze tijd afscheid van hun dierbare hebben moeten nemen, dat er troost geboden wordt.

We hopen dat iedereen gezond blijft ,dat we weer snel naar school kunnen, naar de sport, naar de kerk en naar vrienden en familie. Wij wensen jullie, juist ook in deze tijd, een mooi paasfeest! Zorg goed voor elkaar!

Parochie Pax Christi  Pastoraatsgroep Woerden

Zalig Pasen!