Bedevaarten naar Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

  • Een twee-daagse bedevaart op 4 en 5 mei 2019. kosten slechts €125.-
  • Een vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 24 mei t/m dinsdag 28 mei 2019. kosten slechts € 275.-
  • Een één-daagse bedevaart op zaterdag 15 juni 2019. kosten slechts € 57.50

Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u onze brochure raadplegen.
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015 3693148 e-mail : paula_opstal@hotmail.com
Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070 3205872 e-mail : gerard.debruijn@planet.nl

16 maart, stille omgang in Amsterdam

Het jaarlijks terugkerende evenement “De Stille Omgang” staat weer voor de deur. Op de avond van 16 maart 2019 komen vele bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, om daar de Stille Omgang te lopen. Een nachtelijke tocht door het centrum van Amsterdam. Voor of na de Omgang wonen zij de Eucharistieviering bij in één van de zeven kerken in de binnenstad. De Stille Omgang volgt de route die de pastoor naar de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een Eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: Het Mirakel van Amsterdam.

Vanaf 1881 gebeurt dat door een nachtelijke omgang in Lees verder

Naar Beauraing in 2019

Zoals inmiddels bij de meesten parochianen bekend gaan we ook dit jaar weer met de bus naar deze kleine bedevaartsplaats in de Belgische Ardennen. De Bedevaartsplaats valt natuurlijk in het niet bij Lourdes en anderen grote bedevaartsplaatsen. Maar het straalt dezelfde rust uit en misschien meer intimiteit. Niet zo massaal maar klein en eenvoudig en juist dat is een reden Lees verder

Ontmoetingsavonden voor boeren en boerinnen

Boer anno 2019 in Nederland:  zegen of kruis?

  • Vrijdag 15 februari 20.00 uur:  film Petit Paysan
    Deze film gaat over een boer die bereid is tot het uiterste te gaan om zijn kudde veilig te stellen, wanneer bij één van zijn melkkoeien de gekke koeienziekte wordt vastgesteld.
  • Vrijdag 12 april 20.00 uur : Jan Maasen vertelt over de encycliek ‘Laudato Si’
    In deze encycliek roept paus Franciscus ‘alle mensen van goede wil’ op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is  ingrijpend en gericht op het behoud van de schepping. Jan Maasen is stafmedewerker van het Bisdom Rotterdam met als aandachtsgebied Dienen.

Locatie: Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk Meije 137, 2411 PN Bodegraven. De koffie staat klaar om 19.30 uur. Na afloop drinken we een fris of een biertje en is er ruimte voor gesprek. Met vragen kunt u zich richten tot Janneke Stam, pastor parochie  Pax Christi: j.stam @parochiepaxchristi.nl

Pastoraal beleidsplan 2018 – 2021

“Het mooiste moet nog komen”
Wellicht voor sommige een verrassing, voor anderen weer niet, maar ook een parochie, de kerk, wij, moeten regelmatig een beleidsplan schrijven. Een plan waarin we beschrijven wat we de komende jaren als pastoraal team, als parochie willen bereiken. Het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren is gereed.

Bij deze een korte samenvatting: Eerst heeft het pastorale team de beleidsplannen van 2012 – 2014 en 2015 – 2017 geëvalueerd. Daarnaast is er overleg
geweest met het parochiebestuur, de  pastoraatsgroepen en locatieraden en is er geluisterd naar de stuurgroepen van de diverse taakvelden en Lees verder