Gebedsintenties zondag 16 juni

Annie van Schaik-Maarsenveen Als jaargetijde (18-6);
Overleden ouders van Schaik-Maarsenveen;
Toos Maijenburg – de Jong;
Fie de Graaff – Nederend;
Wim Boere, Jeanne Boere-Ebskamp en Peter;
Gijs Bouwman en dochter Marion;
Cor en Annie van der Meer-Zwanenburg en dochter Lenie;
Richard van Rossum en dochter Marja;
Lies van Schaik-van der Meer;
Joop Bouwman

Gebedsintenties zondag 23 juni

Toos Maijenburg – de Jong;
Fie de Graaff – Nederend;
Wim Boere, Jeanne Boere-Ebskamp en Peter;
Martha de Valk-Pietersen;
Antoon den Bruinen;
Kees Neuteboom;
An Okkerman-Verkley;
Cor en Annie van der Meer-Zwanenburg en dochter Lenie;
Antoon en Corrie den Blanken-van Schaik;
Quirinus en An Bakker-Okkerman en Angèle;
Joop den Bruinen;
Nico Boers;
Lies van Schaik-van der Meer;
Jo Bouwman en To Bouwman-Janmaat

Mededelingen Kamerik

Plaatsing monument op de begraafplaats op zondag 16 juni
Het oude kerkhof naast de kerk is prachtig opgeknapt. Toch vonden wij dat er nog iets ontbrak. Dat is een monument voor het stilgeboren kind. Hoewel er op de begraafplaats op het dorp al één staat, is het juist hier dat kinderen begraven liggen in “ongewijde” grond. Kinderen die niet gedoopt mochten worden, die niet geregistreerd mochten worden bij de gemeente. Het oprichten van een herdenkingsplek voor “stilgeboren” kinderen doet recht aan hun bestaan, aan de pijn en  het verdriet van de ouders en familie. Het monument is een schenking van enkele parochianen.

Zondag 16 juni a.s. zal pastor Huub Spaan na de Eucharistieviering van 9.30 uur het monument onthullen en zegenen. U bent allen daarbij van harte uitgenodigd, om bij dit bijzondere moment aanwezig te zijn.

In tegenstelling tot er vermeld staat in het parochieblad is er op 23 juni geen collecte voor Sacramentsdag. Op zondag 16 juni zal de collecte wel voor Stichting Ontmoeting zijn. Deze stichting zet zich in voor vluchtelingen en mensen die eenzaam of kwetsbaar zijn. Annet Zwaneveld van Stichting Ontmoeting komt vertellen over wat zij doen. Wilt u meer betekenen, achterin de kerk liggen folders waarin u kan lezen hierover. Of kijk op: https://www.ontmoeting.org Uw bijdrage voor Stichting Ontmoeting krijgt zeker een goede bestemming.

Kamerik Live Senior
Al een aantal jaar organiseert Kamerik Live een bandjesavond met Kamerikse muzikanten. Van elk verkocht kaartje doneren we een deel aan een lokaal goed doel. Dit jaar willen we heel graag de ouderen van Kamerik in het zonnetje zetten. En wij dachten: ‘Wat is er nu mooier om dit ook in het teken te doen van muziek en samen zijn’. En zo is het idee van Kamerik Live senior ontstaan. Op zaterdag 14 september a.s. van 14.00 tot 18.00 uur vindt, in de grote zaal van de Schulenburch, Kamerik Live senior plaats. Alle ouderen vanaf 65 jaar willen we dan ook van harte uitnodigen. Het belooft een gezellige middag te worden met optredens van Joan Molenaar, Torres en De Vergeten Zangeressen, met liedjes van weleer. Deze middag wordt uiteraard geheel verzorgd door Kamerik Live met een hapje en een drankje. Dus is het geheel gratis.

De organisatie wil graag weten op hoeveel bezoekers ze kan rekenen. U kunt zich aanmelden in het Parochiecentrum. Vanaf 18 juni tot 12 juli a.s. ligt daar een inschrijflijst. Mocht u begeleiding nodig hebben, dan is dat natuurlijk geen probleem. Dit kunt u aangeven bij de aanmelding door de desbetreffende persoon ook te noteren.
Wij hopen op veel aanmeldingen zodat we met elkaar een gezellige middag beleven in ons mooie dorp waar we herinneringen van vroeger ophalen en nieuwe maken.

Hartelijke groet van Kamerik Live,
Jan van den Berg,  Marco van de Geer,  Annemarie van Schie,
Annette Wiltenburg,  Annette van Schie

Wijziging secretariaat
Per 1 februari 2019 nam Hilde-Mieke Gielen het secretariaat van de geloofsgemeenschap H. Hippolytus over van Joke van Leeuwen-Blok. Joke heeft jarenlang het secretariaat bemand door middel: bijhouden van de agenda van de kerk; behandelen van de ingekomen post; coördinatie bij uitvaarten; aanmelding van gebedsintenties; registreren van dopen en nog veel meer. Wij willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet ten behoeve van onze geloofsgemeenschap met betrekking tot het secretariaat. Wij wensen Hilde-Mieke veel succes met haar nieuwe taak.

Het telefoonnummer van het secretariaat wijzigt en
wordt:  0348-402482. Het mailadres blijft: secr.kamerik@parochiepaxchristi.nl

Kopij inleveren
Kopij voor het volgende infoblad inleveren vóór maandag 17 juni voor de periode van 29 juni t/m 12 juli (2 weken) bij: Cock Hoogerwerf, Voorhuis 33, of mailen naar:  cockhoogerwerf@gmail.com

Kamerik Contactgegevens Geloofsgemeenschap

Wie was Hippolytus?

hhippolytus150x181Hippolytus van Rome leefde van ± 170 tot 235 na Chr.
Onze Hippolytus wordt nog wel eens verward met de tragedie Hippolytos van Euripides.
Dus Hippolytus, de heilige naar wie onze kerk genoemd is, was sinds 192 priester in Rome. Hij wordt in het Westen als een van de belangrijkste kerkleraren van zijn tijd beschouwd.
Hippolytus was een zeer conservatief christen en een vlijtig schrijver. Een groot deel van zijn werken zijn pas eind 19e eeuw ontdekt en alleen in een Oud-Slavische vertaling bekend.
In het kader van de christenvervolging werd Hippolytus, samen met de nieuwe paus Pontianus, door de Romeinse keizer naar Sardinië verbannen.
De twee raakten daar bevriend en verzoenden zich. Beiden stierven daar,
waarschijnlijk door de onmenselijke omstandigheden in de Sardijnse mijnen.

Al in 236 werden ze als heilige martelaars naar Rome overgebracht en begraven in
de pauselijke catacombe. Hippolytus is een speciaal geval. Hij is niet verbonden
aan een bisdom of streek, en is ook niet reuze populair. Er zijn niet zoveel dorpen
en/of kerken die zijn naam dragen.
De naam Hippolytus is gekozen vanwege de speciale bescherming die men zo
hoopte te bereiken. Met name in de 8e eeuw schreven de Karolingers speciale
kracht toe aan Hippolytus bij het kerstenen van de heidense stammen en het
keren van de heidense vloedgolven. De vroege christenen zagen de
volksverhuizingen als een woeste zee waarin de beschaving (het christendom)
dreigde te verdrinken. De heidense volkeren die Europa binnen trokken werden
dus als een bedreiging gezien, zoals het water van de zee dodelijk kan zijn als je
er door wordt overspoeld.
Hippolytus werd door de vroeg middeleeuwse kerk ineens binnengehaald als een
profeet, omdat hij, eeuwen voordien, van dezelfde beeldspraak gebruik maakte.
Hij zag de kerk ‘als een schip op zee die door de storm heen en weer geslingerd
wordt, maar niet vergaat, want het heeft Christus aan boord als ervaren
stuurman’.
De strijd tegen de zee die Hippolytus beschrijft werd door de Karolingers gebruikt als bescherming tegen de heidense invallers van hun rijk. Het is dan ook niet toevallig dat de bekendste plaats die naar Hippolytus is genoemd, het Oostenrijkse St. Polten is, aan de rand van het Karolingische rijk.
In St. Polten is een belangrijk klooster waarvan bekend is dat het in 777 gesticht is.