Aanvullende informatie Lourdesreis

We gaan van 21 t/m 26 september 2019 met de VNB in parochieverband naar Lourdes per vliegtuig.

Kosten van de reis; € 899,- o.b.v. 2-persoonskamer. Toeslag 1-persoonskamer € 150,-.

Als u vragen heeft kunt u zich melden bij de pastores Thijs en/of Janneke.
U kunt zich voor de reis aanmelden bij Huub Smits. E-mailadres Familie Smits: eentjeshoeve@hetnet.nl.