18 oktober, Feest van Maria ter Weghe

Haastrecht is een al sinds 1647 een bedevaartplaats ter ere van Maria ter Weghe. In dat jaar bracht een pater Jezuïet vanuit het Belgische plaatje Foy een beeldje van Maria naar Haastrecht (zie www.barnabasparochie.nl). In de jaren erna vonden er in Haastrecht en omgeving verschillende wonderlijke genezingen, gebedsverhoringen en bekeringen plaats, die werden toegeschreven aan de voor-spraak van Maria. Het beeldje gaat nog steeds, in een reiskoffertje, naar zieken toe. Maria wil zo nabij zijn.

Op vrijdagavond 18 oktober 19.30 uur viert de parochie St.Barnabas het feest van Maria ter Weghe. Er is dan een feestelijke Eucharistieviering met Mgr. J. Hendriks, bisschop-coadjutor van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Voorafgaand wordt om 19.00 uur de rozenkrans gebeden. Kinderen zijn speciaal welkom. Zij kunnen meelopen, meisjes als bruidjes, in de processie met Maria ter Weghe in hun midden. (Er is kinderwoorddienst).

U kunt die avond ook onze Mariakapel bekijken. Deze is 8 september jl. geopend om ieder in de gelegenheid te stellen bij Maria ter Weghe te bidden en er een kaarsje aan te steken.

Als u niet kunt komen op 18 oktober bent altijd welkom op een andere dag, ook met een groep. Wij ontvangen u graag en kunnen een bijdrage leveren als u een dagje uit gaat. Daarvoor kunt u contact opnemen via info@barnabasparochie.nl of tel. 0182-382455.