Regenboogviering op 6 oktober

Op zondagavond 6 oktober was de opening van de Regenboogweek in Woerden, met een Regenboogviering in de Bonaventurakerk, een initiatief van de Gezamenlijke Kerken Woerden.
Het thema van de viering was “Vrij zijn?!” – Gewoon anders –
De voorgangers hebben, na een warm welkom, gebeden voor en verteld over respect hebben voor elkaar, wat of wie je ook bent. God is er voor iedereen, je mag zijn wie je bent, zonder je anders voor te doen dan wie je bent en hoe je je voelt. God ziet naar mensen om en Hij staat aan jouw kant.
Vele aspecten van het thema kwamen aan bod tijdens de viering. Deze aspecten waren allemaal te lezen op het ‘regenboograd’, waaraan ook tijdens de viering gedraaid werd.
Er is gebeden voor acceptatie, aanvaarding en voor vergeving als we toch oordelen.
Ook was er tijdens de viering prachtige zang en muziek, heel mooi passend bij het thema. Zo werd o.a. het nummer ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen gezongen en het was heel ontroerend hoe veel mensen zachtjes meezongen met het refrein.
Het was een prachtige viering van warme, veelkleurige eenheid, waar ieder het “Vrij zijn” gevoeld heeft.

Vorming en toerusting 2019 2020

Op deze pagina vindt u het programma Vorming en Toerusting 2019-2020 van de parochie Pax Christi. Vorming en Toerusting zijn activiteiten die te maken hebben met leren geloven en leren leven in het voetspoor van Jezus van Nazareth. De Bijbel, onze Traditie, het leergezag van de Kerk en het leven zelf staan hierbij centraal. Leven waarin we samen, of juist individueel, op zoek zijn naar de zin en betekenis ervan. Hoe kunnen we de aanwezigheid van God ervaren? Dit boekje is thematisch opgebouwd en ingedeeld in de hoofstukken “Vieren, Leren en Dienen”, kernactiviteiten van onze parochie. Daarnaast zijn er nog een aantal andere activiteiten, die zijn Lees verder

Jongerenbedevaart naar Rome

De jongerenbedevaart wordt georganiseerd na de bisschoppensynode over ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’

De Nederlandse bisschoppen organiseren in het voorjaar 2020 een jongerenbedevaart naar Rome. Via de bisdommen wordt hierover een brief gestuurd aan de pastorale teams van parochies. De teams wordt gevraagd om na te denken over de mogelijkheden om deze reis onder de aandacht te brengen van Lees verder

Agenda eerste communie 2019-2020

Komend jaar zal in Meije-Zegveld, Oudewater en Woerden de Eerste Communie gevierd worden. Heeft u een kind in groep 4 (of hoger) dat hieraan wil meedoen, dan is zij/hij van harte welkom.

De voorbereiding op de Communie zal tussen januari en april plaatsvinden. 20 januari vindt de presentatieviering plaats. Daarna kunnen de kinderen aan de slag gaan met het project. Dit gebeurt deels thuis en deels op school. Net als afgelopen jaar zal er in het traject rondom de Eerste Communie een Witte Donderdagviering zijn en een terugkomviering met speciale aandacht voor de Communicanten.

Voor alle ouders is er een ouderavond met een informatief karakter. Deze avond zal ook Lees verder

18 oktober, Feest van Maria ter Weghe

Haastrecht is een al sinds 1647 een bedevaartplaats ter ere van Maria ter Weghe. In dat jaar bracht een pater Jezuïet vanuit het Belgische plaatje Foy een beeldje van Maria naar Haastrecht (zie www.barnabasparochie.nl). In de jaren erna vonden er in Haastrecht en omgeving verschillende wonderlijke genezingen, gebedsverhoringen en bekeringen plaats, die werden toegeschreven aan de voor-spraak van Maria. Het beeldje gaat nog steeds, in een reiskoffertje, naar zieken toe. Maria wil zo nabij zijn.

Op vrijdagavond 18 oktober 19.30 uur viert de parochie St.Barnabas het feest van Maria ter Weghe. Er is dan een feestelijke Lees verder