Informatie- en oriëntatiedag om priester of diaken te worden

Het bisdom Rotterdam organiseert een informatie- en Oriëntatiedag voor jonge R.K. mannen die er over nadenken om priester of diaken te worden. Vanuit het Centrum Vronesteyn biedt het bisdom de mogelijkheid tot het volgen van een door de Kerk erkende theologiestudie en een uitgebreid vormingsprogramma voor hen die priester willen worden. Een jongeman die in uw midden examen doet en wil weten wat er aan studie en vorming mogelijk en nodig is om priester te worden, is van harte welkom op zondag 15 maart 2020 van 14.00 uur tot 17.00 uur op Vronesteyn te Voorburg.

Ook bestaat de mogelijkheid om diaken te worden, Lees verder

Kunst tegen slavernij

In deze tijd waarin we 75 jaar bevrijding vieren zal ’t Kruispunt in Linschoten tijdens de maand februari het toneel zijn van een aangrijpende reizende expositie. De kunstwerken van de tentoonstelling bieden een schrijnend beeld van moderne slavernij waar meer dan 40 miljoen mensen aan zijn overgeleverd.

De expositie vraagt aandacht voor het werk van International Justice Mission, de Lees verder

Week van Gebed 19 tot en met 26 januari 2020

In de jaarlijkse ‘Week van Gebed’ bidden gelovigen een week samen, voor eenheid van de christenen en voor wat er speelt de wereld. Ook dit jaar komen mensen uit allerlei kerken op verschillende plaatsen en manieren bijeen om samen te bidden.

De gelovigen op Malta hebben het thema dit jaar voorbereid. Geïnspireerd door de ‘buitengewone vriendelijkheid’ die in Handelingen 28 naar voren komt, dagen zij ons uit om te streven naar ‘meer dan het gewone’. In Handelingen is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het Lees verder